Gönüllülük ve Staj Olanağı

Gönüllülük ve Staj Olanağı

Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi -  Staj Akademisi Hakkında  (ASGA-IA)

Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi - Staj Akademisi (ASGA-IA), Türkiye'nin genç yeteneklerini staj  ve rehberlikle destekleyerek  iş yaşamına daha kolay atılmalarını, adapte olmalarını  sağlayan bir gençlik istihdam hızlandırıcısıdır.

Biz Kimiz
Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi -  Staj Akademisi, Türkiye'de bir genç istihdam hızlandırıcısıdır, yüksek öğrenim gören öğrencileri ve mezunlarını girişimcilik ve istihdam edilebilirlik becerilerini kazanma konusunda eğiten, kendi kendini idame ettiren bir sosyal girişimdir ve onlara danışman atamak için ilerler.   1992 yılından bu yana eğitim ve danışmanlık alanındaki deneyimimiz ile sonuç odaklı çalışan bir kuruluşuz.

Vizyonumuz
Ülkemizdeki işsizlik oranını azaltmak için genç yetenekleri toplumu dönüştüren değişim ajanları olarak yetiştirmek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek liderlerin, etkileyicilerin ve karar vericilerin profesyonelce bakma, ağ oluşturma, işyeri kültürünü tecrübe etme ve seçtikleri sektörlerdeki / sektörlerdeki önemli kişiler ile kalıcı pozitif ilişkiler kurma konusunda eşsiz bir fırsat sunmak.

Ne yaparız
ASGA-IA,  iş tabanlı öğrenmeyi ön plana çıkararak, geleceğin liderlerini keşfeder, onları iş yaşamına hazırlar ve farklı bakış açıları ile donatarak istihdam edilebilme beceri ve girişimcilik stratejilerini geliştirir ve deneyimli kadromuz tarafından mentörlük verilen    farklı geçmişlere ve kültürlere sahip bir yetenek havuzu oluşturur.

Neden Önemli?
Gerek kendileri başvuran gerekse işe alacakları müstakbel çalışanlarının eğitilmesini isteyen iş çevresine hizmet eder. Stajyerler, istihdam engellerini aşma ve kariyerlerine zıplama fırsatına sahipken, işverenler artık işgücünün ilerlemesini ve işe başlattıklarında çalışanlarından daha fazla verim alınması olanağına kavuşmaktadır.

İşe hazırlık - INTERNSHIP

Yeni bir işe başlamak, devam etmek ve mükemmelleştirmek için katılımcıları hazırlarız. Temel istihdam edilebilirlik becerileri arasında etkili iletişim, problem çözme, özgeçmiş oluşturma ve görüşme yer almaktadır. İşe hazırlık eğitim programları, katılımcıların süregelen başarılarını kolaylaştıran iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur. Genellikle dersler, tartışmalar ve rol yapma alıştırmaları ve atölye çalışmaları ve “task based learning” yöntemlerini içerir.
ASGA, gençleri iş dünyasına ilk elden anlatarak ve elde etmek, iş yapmak ve işlerini sürdürebilmek için sosyal becerilerini geliştirerek işgücüne katılmaya hazırlar. Her bir öğrencinin özgeçmişlerini nasıl oluşturacağını, iş için nasıl röportaj yapacağını, dijital kimlikleri nasıl kuracağını, işyerinde nasıl davranacağını, kişisel sunumunu yapmasını ve yumuşak becerilerini, işverenler için değer yaratan ya da yaratan proaktif problem çözücüler olmaya uyguladığını öğretir.

Staj: Gençlerin sürdürülebilir kalkınma için yerel yolları desteklemelerini sağlamak
Programın Toplam Süresi 8 haftadır. Tüm stajyerlerimiz “Entegre  Öğrenme Modülü” ile  akademide 4 hafta geçirirler ve 4 haftalık bir şirkette tamamlayıcı staj yaparlar. İkinci 4 haftalık staj ASGA  da da yapılabilmektedir.

SGA-Staj Akademisi, gençleri sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları hakkında eğitmekte ve yaratıcılık ve bilgi birikimlerini Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG'ler)  için yenilikçi çözümlere öncülük etmek ve kullanma fırsatı yaratmaktadır. Buna ek olarak, ASGA-Staj Akademisi, gençlerin SDG'lerin uygulanması için fikirlerini ve bakış açılarını ulusal ve bölgesel yollara bağlamaları, işbirliği yapmaları ve bütünleştirmeleri için platformlar yaratmaktadır.

 

Asga-IA Stajı gençlere dünya çapında araçları, kaynakları ve sürdürülebilir kalkınmaya yerel yolları teşvik etmek için ihtiyaç duydukları bir platform sağlar ve kıtalararası düşünebilen bir vizyon sunar.

Tüm nitelikli adaylar ASGA Staj Akademisi'nde 4 haftalık İş Entegre Eğitim Programımıza kayıt olurlar. ASGA’nın kurumsal danışmanlarıyla birlikte 4 haftalık yetkinleşme sürecinizdeki gerçek sorunları çözmek için zorlu ve uygulamalı kurumsal ve yönetimle ilgili projeler üzerinde çalışırlar. Stajyerler 4 haftalık WILP - İş Entegre Öğrenme Programı sırasında aşağıdaki modülleri kapsayacaktır.

​Kendi kendini keşfetme / Kendinizi bulma
İşyeri tutumu
Zaman yönetimi
İletişim Becerileri (Kişilerarası, Yazılı, Sözlü, Sunum vb.)
Problem Çözme Becerileri ve Tasarım Düşünme Becerileri
Müşteri ilişkileri
Liderlik ve takım oluşturma becerileri
Ağ becerileri
Özgeçmiş / CV Yazımı
Kişisel markalama (açık ve çevrimdışı)
İş Arama Becerileri / Mülakat Becerileri ve Teknikleri
Girişimcilik
Anlayış proje geliştirme ve uygulama


ASGA Staj Akademisinde bu 4 haftalık İş Entegre Eğitim Programı süresince;

İşi işte öğrenirsiniz
Kariyerinize hazırlanabilir ya da işletme kurmak isteyip istemediğinizi öğrenebilir ve birinci sınıf girişimcilerin, yöneticilerinn, toplumda fark yaratan insanlarımızın farklı deneyimlerinden öğrenebilirsiniz.  
Kişisel projeler geliştirin
Sosyal İşletme Tasarım Laboratuarımızda size bir başlangıç ​​paketi kazandıracak kişisel bir proje tanımlamanız ve geliştirmeniz gerekiyor.