TEKNİK DESTEK

TEKNİK DESTEK

Kurumunuza ücretsiz TEKNİK DESTEK PROJESİ yazmaya hazırız!
Kalkınma Ajansları bulundukları illerdeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aşağıdaki destekleri ücretsiz olarak vermektedir.


Bu broşürün amacı sizlerle işbirliği yaparak kurumunuz adına Kalkınma Ajansına Teknik Destek başvurusunda bulunmanızı kolaylaştırmaktır.

Teknik Destek Nedir?
Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, 

Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, 
Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir. 
Teknik Destek Hibelerinde Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?
Eğitim verme,
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
Geçici uzman personel görevlendirme,
Danışmanlık sağlama,
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL (KDV dâhil) olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.


Kimler başvurabilir?
TEKNİK DESTEK PROJENİZİ YAZMANIZA KATKIDA BULUNALIM SİZE SADECE BAŞVURUNUZU YAPMAK KALSIN... 

 

Bu E-Broşürü sizin için hazırladık...

Haydi size KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEĞİ ile ücretsiz destek verelim... Şimdi zamanı...

 

Kaymakamlıklar

İlçe ve İl AR-GE leri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okullar

Kamu kurum ve kuruluşları,

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

Halk Eğitim Merkezleri

Yerel yönetimler

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
Engelli, Kadın, Roman, Gençlik Dernekleri, Federasyonları
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
İş geliştirme merkezleri
Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
Eğitim Kurumları bu çağrı sizler için de... İlçenizdeki ve ilinizdeki AR-GE ya da ilgili birimle iletişime geçebilirsiniz.
Okullar da TEKNİK DESTEK BAŞVURUSU yapabilirler, ama birden çok okul projede ortak gösterilirse projeni daha güçlü olur.
Teknik destek konusunda sizlere yardımcı olabileceğimiz konular


PROJE KONULARIMIZ:

Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması Eğitimi

Lobi Faaliyetleri ve Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Kurma Yoluyla Kapasite Geliştirme
STK'larda Liderlik ve Kaynak Yaratma Danışmanlığı
STK'larda Sosyal Ağ Kurma ve Gönüllü Hizmetlerini Geliştirme Danışmanlığı

 

Kaymakamlık ve Valilikler ile İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
Teknik Destek Çağrısı yardımı ile İl ve İlçenizden sunulan ve kabul edilen hibe projesi sayısını artırmayı hedefliyoruz.


Bu kapsamda verebileceğimiz eğitim ve danışmanlıklar:

 

 

PROJE KONULARIMIZ:

Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması Eğitimi

 

 

Örneğin AB PROJELERİNİN YAZILMASI TEKNİK DESTEK PROGRAMI projesi yazalım, sizler de bağlı bulunduğunuz Kalkınma Ajansına başvurun.

 

İLK OLARAK,

 

Projenizin kabul edilmesi halinde, İl ve İlçenizde PROJE BAZLI DÜŞÜNMEK EĞİTİM SEMİNERİNİ vererek proje yazma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunalım.

 

İKİNCİ OLARAK... seçeceğiniz 3 projeyi ücretsiz hazırlayalım...

 

Hazırlanabilecek projeler:

-1 adet Erasmus+ Okul KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı 5 okulun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Okul Eğitimi projesi)

-1 adet Erasmus+ Yetişkin Eğitimi KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İl / İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı 6 kurumun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Yetişkin Eğitimi projesi)

-1 adet Mesleki Erasmus+ Eğitim KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İlçemiz xxxxxxxx Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüzün yapacağı İlçemizden 3 Mesleki Eğitim Kurumunun 30 eğitimcisi ile 45 Mesleki Eğitim Öğrencisinin birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Mesleki Eğitimi projesi)

-1 adet Okul Eğitimi alanında Erasmus+ KA-2 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. . (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuran olarak ya da ortak olarak katılacağı KA-2 Projesi hazırlatılacaktır. Başvuru formu olarak K201 kullanılacaktır.)

Okul projelerinde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün liderliği altında 5 tane okulun AB hibe projelerinden yararlanarak 10 gün süre ile Hollanda, Almanya, İspanya'da yapılandırılmış kurs almasını sağlayalım.

5 tane okulun her birinden 5 eğitim personelinin (okul idarecisi + öğretmen) yurt dışındaki eğitimlerden yararlanabilmesi için kalitesi yüksek ve kabul edilirlik oranı yüksek projeler hazırlayalım.

Böylelikle il ya da ilçenizden aynı anda 30 eğitimcinin yurt dışında alacakları eğitimlerle eğitimci vizyonlarının gelişmesine hem de bulunduğunuz il ya da ilçede projecilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunalım.

 

BU HİZMETLERİMİZ İÇİN DE CEBİNİZDEN HİÇ BİR PARA ÇIKMASIN...

Ne dersiniz hemen en yakın zamanda işbirliği için görüşmelere başlayalım mı?

 

HEMEN BİZE ULAŞIN...

Dernek / Vakıf / Oda/ Belediye vb. kurumlara TEKNİK DESTEK
Teknik Destek Çağrısı yardımı ile İl ve İlçenizden sunulan ve kabul edilen hibe projesi sayısını artırmayı hedefliyoruz.


Bu kapsamda verebileceğimiz eğitim ve danışmanlıklar:

 

PROJE KONULARIMIZ:

Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması Eğitimi

Lobi Faaliyetleri ve Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Kurma Yoluyla Kapasite Geliştirme
STK'larda Liderlik ve Kaynak Yaratma Danışmanlığı
STK'larda Sosyal Ağ Kurma ve Gönüllü Hizmetlerini Geliştirme Danışmanlığı

 

Örneğin AB PROJELERİNİN YAZILMASI TEKNİK DESTEK PROGRAMI projesi yazalım, sizler de bağlı bulunduğunuz Kalkınma Ajansına başvurun.

İLK OLARAK,

Projenizin kabul edilmesi halinde, İl ve İlçenizde PROJE BAZLI DÜŞÜNMEK EĞİTİM SEMİNERİNİ vererek proje yazma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunalım.

İKİNCİ OLARAK... projelenizi ücretsiz hazırlayalım...

 

Hazırlanacak projeler:

-1 adet Yetişkin Eğitimi Erasmus+ KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı İlçemizden 6 kurumun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Yetişkin Eğitimi projesi) AB hibe projelerinden yararlanarak 10 gün süre ile Hollanda, Almanya, ve İspanya'da yapılandırılmış kurs almasını sağlayalım.

Böylelikle il ya da ilçenizden aynı anda 30 eğitimcinin yurt dışında alacakları eğitimlerle eğitimci vizyonlarının gelişmesine hem de bulunduğunuz il ya da ilçede projecilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunalım.

-1 adet Erasmus+ Gençlik Değişimi KA-1 projesinin Hazırlanması. (İlçemizden xxxxxxx Anadolu Lisesi adına 8 öğrencinin ve 1 Gençlik Liderinin katılacakları Erasmus+ KA-1 Gençlik Değişimi projesi)

-1 adet Erasmus+ Gençlik Çalışanları KA-1 Eğitim projesinin Hazırlanması.

-1 adet Erasmus+ KA-2 Stratejik Ortaklık Projesinin Hazırlanması. .

 

BU HİZMETLERİMİZ İÇİN DE CEBİNİZDEN HİÇ BİR PARA ÇIKMASIN...

Ne dersiniz hemen en yakın zamanda işbirliği için görüşmelere başlayalım mı?

 

HEMEN BİZE ULAŞIN...